Familie Vreeling

Familie Vreeling


Project Description

Vervangen van de oude VH natuurrood dakpannen incl. panlatten en tengels Opbouw bestaande uit :

Isobouw renovatie elementen direct toegepast over bestaand dakbeschot . Condenserende folie voor het beluchten van binnenuit, en het voorkomen van vocht van buiten uit.

Koratech Clasic Panlatten geslagen op de tengels over bestaande dakbeschot (28*34).
Dakpannen van het type VHV natuur rood zoals bestaand .
Tevens een nieuwe dakgoot geplaats in nieuwe gegalvaniseerd beugels Mast goot 44